Vill du vara med i Amundöns Båtklubb Festkommitté?

Vill du vara med i Amundöns Båtklubb Festkommitté?

För att kunna arrangera fler aktiviteter kopplat till klubbhuset så är det endast möjligt om medlemmar engagerar sig. Så vi har beslutat om att starta upp en festkommitté och söker nu dig som vill vara med att påverka, planera och genomföra diverse aktiviteter. Styrelsen är med och stöttar och håller ihop det. Kontaktperson från styrelsen är Zarah Nettervik.

Om du är intresserad, mejla till abk@amundonsbatklubb.se .