Om ABK

Amundöns Båtklubb bildades 1968 med syfte att tillvarata båtägarnas intressen och tillsammans med marinans ägare verka för den trygga och trivsamma hamnen.

ABK är en ideell förening som är öppen för alla med intresse för klubbens ändamål.  Våra medlemmar utgör en stor del av marinans ca 550 båtägare. Väsentliga frågor som berör verksamheten i hamnen såsom vakthållning, och båtlivet i allmänhet, framförs via styrelsen till Båtakuten, Amundö Marina och andra båtorganisationer. ABK är medlem i Svenska Båtunionen.

Vårt klubbhus finns mitt i hamnen och härifrån utgår vakterna. Här har vi möten, klubbaftnar, hamnfest och kräftkalas. Klubbhuset kan bokas av medlemmarna för privata tillställningar.

Som medlem får du utnyttja våra medlemsbojar utanför Brottkärrs badstrand – ett populärt ställe att ”ligga boj” under soliga dagar.

Genom ABK får du rabatter hos ett antal utvalda sponsorer med anknytning till båtlivet.

I samverkan med Båtakuten bevakar vi marinan mellan kl. 22.00 – 05.00 under sommarhalvåret. Din båt, grannens båt, bilarna på parkeringen och mycket annat behöver ett vakande öga om natten. Du som har bryggplats ställer tillsammans med din båtgranne upp en natt per år. Insatsen gör stor skillnad och bidrar dessutom till att hålla nere din försäkringspremie. (Skyldighet att gå vakt finns inskrivet i båtplatskontraktet.)

Välkommen som medlem i ABK!

Stadgar för ABK 2019