Vakthållning

Från och med 2023 tar Amundö Marina över bevakningen av marinan. 

Länk till årets vaktschema kommer att publiceras här:

(vakt_2022)