Svenska Båtunionen

ABK är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) och Västkustens Båtförbund (VBF). SBU är en paraplyorganisation för 900 klubbar med 180 000 medlemmar. VBF är ett av 24 lokala förbund i Båtunionen.

Genom vårt medlemskap får ABK tillgång till Båtunionens Administrativa system (BAS) samt förmånlig klubb- och olycksfallsförsäkring.

Alla medlemmar får också tidningen ”Båtliv” sex gånger om året. Som medlem är du försäkrad vid olycksfall inom klubbens område och i samband med klubbens aktiviteter är också dina anhöriga försäkrade.

Båtunionen erbjuder sjösäkerhetskurser och du får även tillgång till rabatter hos företag både i och utanför båtbranschen.

För mer information:

www.batunionen.se

www.vastkustensbf.se