Egna bagagekärror

Det är ont om bagagekärror i marinan. Efter ett förslag på klubbens årsmöte prövar vi därför att komplettera med två egna kärror, exklusivt för ABK:s medlemmar. Regler och låskod har skickats ut via mail. Om allt faller väl ut kan fler kärror komma att införskaffas.