Våren 2021

På grund av pandemin går ABK tyvärr fortsatt på sparlåga. Årets vaktschema och uppdaterad vaktpool finns under fliken ”vakthållning”. Nya koder till klubbhuset samt dusch och toaletter skickas ut i mitten på maj. Förhoppningsvis kan verksamheten skjuta fart igen efter sommaren.

Vårhälsningar från oss i styrelsen: Ove, Elaine, Lennart, Arne, Ulf och Klas