Stölder, skadegörelse och försök till stölder!!

Stölder, skadegörelse och försök till stölder!!

Det har noterats stöld av drev, försök till stöld av propeller och stöld av mindre rib-båt! Från att ha varit förskonade ett tag har tjuvar tydligen fått ögonen på vår hamn igen. Ta av propellrar, drev etc. snarast efter upptagning!

Styrelsen