Medlemsavgift för 2016! Några har glömt betala. De missar tidningen Båtliv och de många förmåner som ingår med medlemskapen i både ABK och Svenska Båtunionen (nytt för i år!)

Medlemsavgift för 2016! Några har glömt betala. De missar tidningen Båtliv och de många förmåner som ingår med medlemskapen i både ABK och Svenska Båtunionen (nytt för i år!)

Dags att betala medlemsavgift i ABK, Amundöns Båtklubb, för 2016!

 

Medlemsavgiften för 2016 är, trots att vi nu blir medlemmar i SBU, oförändrat 200:- som vi ber Er betala in senast 2016- 05 -08. Denna oförändrade avgift är delvis möjlig genom att vi går över till elektroniska utskick, vilket sparar mycket pengar.

 

Faktura:

Betalning, 200 kr, sker till plusgiro 24 28 99-3. Förfallodag 8 maj 2016. Glöm ej att ange namn, adress, telefon och ev båtplatsnummer så vi kan härleda till vem betalningen avser.

 

Vi hoppas att alla nya som gamla båtägare i sjön eller på land vid Amundö Marina väljer att vara medlemmar i vår fina båtklubb. Ju fler medlemmar ju större glädje och möjligheter.

Klubben är öppen för alla med båt i sjön eller på land vid Amundö Marina eller har ett genuint båtintresse men kanske inte för tillfället är båtägare.

 

Medlemskapet ger dig bl.a. följande förmåner

– Tillgång till vårt fina klubbhus med fina altaner och pentry.

– Närvara vid alla våra trevliga arrangemang pubaftnar, julfest, skaldjursknytis och hamnfest mm. Ibland med levande musik för den rätta västkustkänslan.

– Möjlighet att till en låg kostnad hyra vårt fina klubbhus.

– Rabatter hos vissa marin och fackhandlare, samt tvätteri. Ni sparar lätt in hela årsavgiften vid ett enda köptillfälle/tvätt!

Se vår nya hemsida: http://amundonsbatklubb.se/

 

 

Nytt för i år är att alla betalande medlemmar i ABK även blir medlemmar i Västkustens Båtförbund och Svenska Båtunionen. Detta innebär att alla får tidningen Båtliv 6 ggr per år, får utökat försäkringsskydd i hamnen samt rabatter hos många ytterligare leverantörer. Se gärna hemsidan www.vastkustensbf.se

 

 Medlemskort2016

Styrelsen ABK