Båtsamverkan

Båtsamverkan

Båtsamverkare !!

November har inneburit 15 båtbrott i området, något lägre än förväntade 18 i november. (en stöld i Härryda, ej med på kartan)

Som ni kan se i bilagan, så är fördelningen 0805 (stöld av båt) 2, 9816 (stöld av båtmotor) 4, 9815 (inbrott i båt) 8 = 14

Tillgripet gods i de 8 inbrotten: radio, plotter, propeller, stol ,gpshållare, ratt, komradio, gpsfäste, kapell, gasreglage,

gps, hastighetsmätare, gasreglage, instrument, gasreglage, strömbrytarpanel…

Jag kan ana ett visst mönster-beställningsjobb för utrustning till specifika båtmodeller-eller motorer…

Av de 4 stulna motorerna: 50 hk, 50 hk, 30 hk, 4 hk…

Troligtvis kommer ni ha kvar vissa rörelser i hamnanläggningarna, så försök att vara aktiva iakttagare.

Nu kommer vintern. Jag hoppas att ni försökt tömma era båtar så gott det går, och att någon form av check på era uppläggningsplatser finns.

Ambitionen torde ju vara att INTE ha samma siffror i April-Maj som 2017.

 

På återhörande

Med Vänlig Hälsning

Niklas Brehm

Polisinspektör