Angående årsmötet

Angående årsmötet

Styrelsen informerar om att årsmötet den 8:e mars är framflyttad.

Vi kommer att i god tid meddela plats och ny tidpunkt både som utskick och på hemsidan.