ABK pubafton den 23:e november, klubbhuset kl.: 18:30

ABK pubafton den 23:e november, klubbhuset kl.: 18:30

Kent Forsen, undervattenfotograf, kommer att berätta om sina dykresor till Indonesien som har jordens artrikaste undervattensvärld.
Han kommer att visa bilder av exotiska marina djur som med sin fascinerande färg, form eller beteende utmärker
sig och som det är få människor förunnat att själva få se.

Varmt välkomna !