ABK Medlemsenkät…

ABK Medlemsenkät…

Kära medlem i ABK,

Enligt information i tidigare mejlutskick får du nedan länk till en enkät som vi hoppas du vill ta dig tid att besvara.

Enkäten syftar till att hjälpa oss i styrelsen att bättre tillvarata våra medlemmars – dvs Dina – intressen.

Enkäten är uppdelad i sex delar varav de första två är inriktade på att skapa transparens kring båtplatserna inom Amundö Marina.
Vi ser tillgång till dessa data som ett viktigt led i att kunna företräda dig som båtplatsinnehavare och verka för en bra relation med marinans ägare och representanter.

Ett annat syfte är att underlätta kommunikationen med och mellan föreningens medlemmar, t ex i händelse av släppta förtöjningar eller liknande.
Vi avser därför att tillgängliggöra vissa uppgifter (i enkäten märkta med *) för klubbens samtliga medlemmar så att direkt kontakt er emellan blir möjlig. (Kontaktlista)

Vi hoppas att du vill ge ditt samtycke till detta förfarande genom att i möjligaste mån fylla i efterfrågade uppgifter och signera enkäten i sista steget.

Länk till enkäten: Enkät från ABK

Stort tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Amundöns Båtklubb