OBS – nytt datum för extra möte och julmingel!

ABK kallar till extra möte i klubbhuset lördag 19 december kl 13. Vid årsmötet bestämdes att tidigarelägga sista inbetalningsdag av medlemsavgiften till 28 februari istället för nu gällande 30 april. Eftersom detta innebär en stadgeändring måste beslutet formellt stadfästas vid ett extra möte.

Därefter övergår mötet raskt till traditionsenligt julmingel med glögg och pepparkakor. Allt under förutsättning att inte nya pandemirestriktioner sätter käppar i hjulet …

Alla medlemmar önskas varmt välkomna!