Vaktlistan 2019

Trots snö och kyla utanför så är vi på väg mot våren, och
tiden då vakthållningen i hamnen lockar med vackra nätter i ficklampans sken!

Nu finns 2019 vaktlista publicerad på hemsidan här,
så ta en titt och notera när er bryggplats kallas.
På vår sida om vakthållningen finns även information om
hur man går till väga om man har förhinder så att vakten fortsatt fungerar som den ska.

Vänligen observera att tidigare publicerad lista saknade ett
par datum – detta är nu uppdaterat.