Påminnelse om Extra Möte 24 juni kl 18

Så här mitt mellan Hamnefesten och midsommar vill vi i styrelsen passa på att påminna om kommande Extra Möte. Enligt beslut på Årsmötet 2019 har klubben två frågor att besluta om:

1. Fullfölja tillbyggnaden av klubbhuset enligt godkänt bygglov
2. Godkänna finansieringen

Kallelse och föredragningslista har skickats ut via e-mail. Med hopp om god uppslutning i klubbhuset nu på måndag kl 18 önskar vi därmed alla ABK:are en riktigt Glad Midsommar!