Extra Möte om tillbyggnad av klubbhuset 24 juni

ABK har vind i seglen, snart är vi 300 medlemmar och dessutom är bygglov beviljat för tillbyggnaden av klubbhuset med wc/rwc/dusch!För att markentreprenaden ska hinna bli klar innan våra båtar ska upp på land igen behöver vi snarast ha ett kort Extra Möte. Välkomna till klubbhuset måndagen 24 juni kl 18.30, se kallelse och reviderade ritningar i din mail.

Styrelsen